302.

Roland
mailto:roland.nilsson-stor@telia.com
Jag har nyligen köpt en ny hårddisk på 180Gb. Då jag lagt in den som slav i min dator med WinXp. och formaterat den är den endast på 137Gb. Försvinner verkligen så mycket hårddisk vid formateringen? Eller hur löser jag problemet.

Hejsan!
Nej det försvinner inte i egentlig mening. Se fråga 255
/Mats
w w w . R a j a n i e m i . c o m