335.

Andreas
mailto:bobbynacke@hotmail.com

Har ett problem när jag startar min dator, det står "NTDLR saknas, starta om datorn med ctrl+alt+del". Hur kan jag boota från CD-romen? Hur kommer jag till "felsäkert läge"? Vad måste jag göra för att kunna formatera/reparera? Stort behov av hjälp.

Hejsan!
Jag antar att det ska stå NTLDR. Du ger för lite information om hur och när det började krångla och vad du hade gjort innan. Men enligt Microsoft kan ovanstående felmeddelande bero på att du har för många filer i root-katalogen på C:. Därigenom kan också något som heter MFT (Master File Table) ha blivit fragmenterad. Du kan läsa mer här: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;320397
Man kan tydligen kontakta Microsoft för att få ett verktyg för att fixa problemet. Ett tillfälligt sätt att komma runt problemet är att starta datorn med startdiskett. Besök www.bootdisk.com
För att boota från CD så måste du ändra startordningen i BIOS-Setup.
För att komma till felsäkert läge tryck F8 när du startar datorn.

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m