38.

Sundus
hussien@spray.se
Hej, Det fattas ljud på min data och jag vet inte om det är problem på ljudkortet eller!!!!!!. Hur man enställera ljudkort

Hejsan!
Tyvärr så ger du för lite information för att det ska gå att hitta på en lösning.

Har du t.ex. ett separat ljudkort eller finns det integrerat i moderkortet?
Vad är det för tillverkare?
Har ljudet fungerat tidigare och om så på vilket sätt slutade det att fungera?
Har du eller kan du få tag på manual/handbok till ljudkortet?
Har du eller kan du få tag på installations CD till ljudkortet?

Man kan även besöka tillverkarens hemsida för att försöka hitta tips och råd.

Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m