51.

Göran
mailto:012550725@telia.com
Hej hur kopplar jag ihop 2 datorer via en korskopplad nätverkskabel ? Vilka drivrutiner skall användas ?

Hejsan!
Du behöver två nätverkskort och en korskopplad nätverkskabel. Raka nätverkskablar använder man om man kör mot en Hub eller Switch. När man köper nätverkskort brukar det medfölja disketter med drivrutiner, men Windows är försett med drivrutiner till de flesta vanligt förekommande korten. Efter man har satt i kortet och startar Windows så brukar systemet själv hitta kortet och identifiera det. Om Windows lyckas identifiera kortet och har drivrutiner så kommer det upp en ruta där informationen står. Om Windows misslyckas så frågar den efter en sökväg till drivrutinerna. Har man då en diskett eller CD så är det bara att stoppa in den och fortsätta enligt instruktionerna på skärmen.
Om du tänker på nätverksprotokoll så ska det räcka med TCP/IP, vilket behövs för internet.
Här är några bra länkar med mycket information:
http://www.kjelloco.se/artiklar/natverk/
http://w1.857.telia.com/~u85710476/index.html

Mats Rajaniemi

w w w . R a j a n i e m i . c o m