57.

Jag själv.
Det går inte att få Outlook Express 6 under XP-Home att "komma ihåg" lösenordet för mail.

Lösning här:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q264672
OBS! På engelska!

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m