61.

Mike
mailto:Magic_Mick@hotmail.com
Hur stor hårddisk kan man ha med FAT32? Finns det nån gräns eller är det moderkortet som stoppar?


Hejsan!
FAT32 kan hantera upp till 2 TB (terrabyte, 2048 GB). Äldre BIOS har dock en begränsning på 7,84 GB. Har man en äldre dator och vill ha en större hårddisk så måste man endera uppdatera BIOS (om det går) eller installera något verktyg som gör det möjligt att ha stora hårddiskar. Det finns ett program som heter "Ontrack Disk Manager" som jag har använt till hårddiskar från IBM och Western Digital. Jag hittade länkar på respektive tillverkares hemsida.
/Mats
w w w . R a j a n i e m i . c o m