84.

Ola
mailto:ola.dahlgren@swefair.se
Jag har ett systemfel jag inte kan lösa. När datorn startar kommer det upp "Onboard serial port 1 IRQ Conflict(s)" och då ska man tydligen ändra adressen för serialporten i setupen, men det hjälper inte. Det finns 4 att välja på, typ; 3f8h 2f8h och så vidare men inget hjälper. Jag kan också byta mellan IRQ 3 och 4 men det spelar ingen roll. Det skulle kanske gå att lösa om jag kom in i windows vilket jag ju inte gör.

Hejsan!
Adress och IRQ ska vara unika för varje port. Titta så att inte parallellporten råkar ha samma värden som någon serieport. Om det finns möjlighet i BIOS-setup att avaktivera(disable) serieportarna, så kan du ju prova det också.

Du skriver att du inte får igång Windows, men du skriver inte om du har provat att starta upp i felsäkert läge. Prova med det, för om det går så kan du komma åt kontrollpanelen och enhetshanteraren.

Om du har installerat något, ljudkort, ny mus, osv. innan det började strula, så prova att plocka bort det och se om du får igång datorn. Då vet du var konflikten sitter i och då kanske det finns möjlighet att byta IRQ eller adress innan du installerar igen.
Det kan hända att du behöver ändra någon bygling/jumper om du försöker installera något kort. Läs noga igenom manualer och handböcker.

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m