96.

Johan
mailto:johfl145@student.liu.se
hej, jag har fått problem med min dator (pentium 700 mhz), efter att jag satt in en ny hårddisk temporärt för att testa om den fungerade, problemet är att nu så kan den inte längre identiefiera den gamla hårddisken, i cmos (bios?) så är allt frid och fröjd, där syns den utan några problem, men det går inte längre att boota ifrån den, och när jag försöker använda recoveryskivan går det ultralångsamt, följt av ett felmeddelande om att ingen hårddisk finns...
hur kan man åtgärda detta?
Hejsan!
När man har 2 hårddiskar så måste den ena vara 'Master' och den andra 'Slave'. Det gör man genom att flytta en bygling/jumper på själva hårddisken. Jag minns inte riktigt om man kanske kan komma runt det om man sätter diskarna på varsin flatkabel och därigenom kör på varsin IDE-kanal. I vilket fall som helst så om man har fler enheter, hårdisk, CD, osv på samma flatkabel, så måste de vara master/slave. Det fungerar på liknande sätt om man har SCSI diskar. Då måste varje disk ha ett eget SCSI-nummer.
/Mats
w w w . R a j a n i e m i . c o m