358.

Peter
mailto:

Parameterformatetär inte korrekt.
Har kört FDISK och står vid A:\> där jag skriver Format C...då får jag upp att parameterformatet inte är korrekt ??? Vad att göra nu då?

TACK !!

Hejsan!
Kan det vara så enkelt som att du har glömt att skriva ett kolon efter C?
Det ska stå FORMAT C:

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m