w w w . R a j a n i e m i . c o m

De 10 budorden
  1. Du skall inte ha några gudar vid sidan av mig.
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
  3. Tänk på vilodagen så att du helgar den.
  4. Hedra din fader och moder, för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
  5. Du skall inte dräpa.
  6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  7. Du skall inte stjäla.
  8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
  9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
  10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.

 
De 7 dödssynderna

Högmod - Vrede - Avund - Girighet - Lättja - Kättja - Frosseri

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi