w w w . R a j a n i e m i . c o m

Ett tips på bokköp för EU-kritiker och övriga EU-intresserade!

"Sverige i EU - en krönika över åren 1995-1999" av Jan Å Johansson och Sören Wibe

Den första januari 1995 blev Sverige medlem av EU, den europeiska unionen. Det innebar att Sverige på en rad områden övertog lagar och förordningar som på olika sätt skilde sig från de som tidigare varit i bruk i landet. Vi fick en ny regional- och jordbrukspolitik, en ny handelspolitik och blev en del av den inre marknaden. Allt detta medförde att det svenska samhället ändrades, lite på några områden, mer på andra.

I denna bok har författarna samlat uppgifter om en stor mängd konkreta fall där svensk politik och verklighet påverkats av EU-medlemskapet. Det rör avgörande politiska förhållanden, som t ex Sveriges delaktighet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, lika väl som rena bagateller, som t ex hur en sko eller en sylt skall definieras. Materialet är huvudsakligen en bearbetning av tidningsartiklar som förekommit i svensk press den aktuella perioden.

Boken innehåller även en beskrivning av EU-systemet och hur det fungerar, om EU-parlament och kommission, om lobbyismen och den väldiga propagandaapparaten.

Inför folkomröstningen om EU-medlemskapet var ett huvudargument från Ja-sidan att "vi måste med för att påverka". Men då man skall bedöma ett förhållande gäller det att väga både för- och nackdelar. Säkert har Sverige påverkat. Men Sverige har också påverkats, och det är detta som boken visar. Det är nettot som räknas. Författarnas förhoppning är att denna bok skall hjälpa läsaren att avgöra om EU-medlemskapets netto varit positivt eller negativt.

Boken kan också fungera väl som uppslagsbok över vad som hände när tax free mellan EU-länderna försvann, debatten om personuppgiftlagen i Sverige m.m.

Att EU-medlemskapet skulle påverka så mycket i olika vardagsfrågor var det nog ingen som trodde inför folkomröstningen 1994.

Boken är häftad. 320 sidor

Pris 100 kr inkl moms. Frakt kan tillkomma.

Beställ genom:

soren_wibe@hotmail.com. Fax 090/776876

jsjostedt@europarl.eu.int attention Jan Å Johansson. Fax 0032-2-2849563. Tel 070/3162587.

Postadress: Jan Å Johansson, Parlament Europeen, rue Wiertx, 8H345, B-1047 Bryssel, Belgien.