w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-10-20

TCO ger betyg åt partiledarna i partiledardebatten 17 oktober

Barnfamiljer i andra hand

TCO har följt dagens partiledardebatt utifrån barnfamiljernas perspektiv. En debatt där världsläget självklart dominerade. Det allvar situationen kräver, speglades väl i debatten.

Men vid sidan av detta, och om oron för den ekonomiska utvecklingen, så diskuteras ändå barnens och barnfamiljernas villkor en hel del.

Perspektivet otrygghet och överkrav i arbetslivet, i kombination med ansvar för barn och familj, saknades dock helt i debatten. Problemet att "Livspusslet" inte går ihop för så många människor, måste åtgärdas.

Alla partiledare får dock pluspoäng för att ha berört barnfamiljernas och barnens situation och TCO vill ge extra poäng till:

+ Lars Leijonborg får en pluspoäng för att han krävde att den enskildes makt och inflytande över sitt arbete och sin arbetstid.

++ Matz Hammarström får två pluspoäng, dels för att han berörde både barnfamiljernas villkor och den ökande ohälsan i arbetslivet, dels för att han uttalade ett direkt stöd för TCO-kravet att stärka den enskildes inflytande över arbetstidens längd och förläggning.

+ Gudrun Schyman får en pluspoäng för att tydligt ha utmanat de partier som inte vill förbättra föräldraförsäkringen.

Källa: Tjänstemännens Centralorganisation