w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-14

Finns det ingen rimlighet, sans och proportioner i eländet!

Får man ställa frågan om det inte finns någon sans, rimlighet och proportioner i eländet. Visst är det som har hänt fruktansvärt och över 5000 människor befaras ha omkommit. George W. Bush har öppet förklarat krig, ett nytt sorts krig och där man pekar ut den misstänkte Osama Bin Laden som den skyldige. Vilket han för tillfället själv förnekar. Bevisföringen är att man har hittat flygmanualer i hyrbilar samt arresterat misstänkta från bland annat Saudiarabien, varav en är bevisat oskyldig redan. Utan vart frihetsberövad på grund av sin arabiska bakgrund utan några som helst egentliga bevis. Allt bygger fortfarande på misstankar som till 90 procent visar åt Bin Ladens håll. Detta för en osökt till tankar om att bevisföringen kan vara planterad och kanske just misstänkliggöra Bin Laden, i stället för kanske till exempel Saddam Hussein, som faktiskt skulle ha lika stor anledning som Bin Ladin att attackera USA med tanke på alla sanktioner mot Irak och det irakiska folket. Dessutom har ju Saddam möjligheten att utbilda egna piloter. Irak har väl också ekonomiska möjligheter att utföra detta dåd med inkomster från oljan. Frågorna är många och dessutom när ett så noga planerat dåd i övrigt samt att ingen i förväg har vetat något inte ens CIA, skulle man då slarvat med att lämna kvar flygmanual dessutom på arabiska i en hyrbil? Helt plötsligt lyckas också CIA avlyssna rätt personer, vilket man inte lyckats med tidigare under alla dessa år när man jagat Bin Laden. Misstanke kan ju heller aldrig jämställas med 100 procents säker bevisning. Ändå proklamerar man ett öppet krig mot Osama som allt pekar mot, observera det sistnämnda,, som kommer att få oanade konsekvenser världen över och där fler än 5000 oskyldiga offer kommer att få sätta livet till. Det vi nu ser är kanske just början på ett tredje världskrig som de rika länderna med Nato ställer sig bakom, vilket i sin tur kommer att leda till att hela Europa blir indraget eftersom man ställt sig enig till Nato's fördrag § 5. Vi ska komma ihåg att Sverige inte är undantaget. Troligtvis kommer också USA i denna vedergällning agera ensamt i ett slags samförstånd med de uttalanden som gjorts utan FN's säkerhetsråd. När man börjar ställa sig kritisk, så hopar sig frågor utan något egentligt svar mer än att står detta i proportion till det som har hänt? Är 5000 vita människors liv mer värd än de tusentals osyldiga afghaner som fått sätta livet till under talibanregimen och som nu kommer att få sätta livet till på grund av vedergällningen mot en man som fortfarande det endast finns 90 procentiga misstankar mot.

Man kan också börja med att ställa sig frågan om det är skillnad på terrorism och terrorism, eller om det är skillnad på folk och folk?

Alla är samstämmiga idag om att förenas i kampen mot terrorismen, men man får då ställa sig frågan; gäller det kampen mot terrorismen världen över eller bara mot vissa länder?

I Tjetjenien där har ju Ryssland fortsatt fria händer att lägga ett land i ruiner i jakten på vad de kallar "terrorister som utbildats av talibanerna" där civila och oskyldiga drabbas. Men Putin står nu på Nato's sida och han går fri, välsignad i den fortsatta kampen med hjälp av USA. För Bush kunde ha tillagt att Putin står på vår sida i enad kamp när han i onsdags förklarade krig mot ondskan. Vilket innebär att världens mäktiga bildar en gemensam front mot tredje världen. Ja, så kommer nu den rika, vita industraliserade världen förenas i kampen mot de fattiga, utsugna och fördömda. Där återfinner vi nu Ryssland med Putins välsignelse, också de förtryckta palestinierna.

Att nu Israel passar på att intensifiera kriget mot Palestina där nu dödstalet stiger snabbt på grund av att världen är upptagen av en annan sorts terror förvånar ju inte. Israel kör nu in på Palestinskt område och lägger ännu fler hus i ruiner, men aldrig har någon amerikansk president kallat detta för terrorism. Sharon kallar nu Arafat för Mellanösterns bin Laden, en liknelse som helt är i Sharons smak för den mannen talar av erfarenhet. Han har ju från flyktinglägren Saba och Shatila några tusen palestinska flyktingars plågsamma död på sitt samvete. Det här hindrar inte USA, Nato och nu också Ryssland från att förklara ett gemensamt krig mot den terrorism som sägs ha sitt ursprung i Mellanöstern med Israel undantaget. Palestinierna som bönat och ropat på hjälp från USA kvalificerade aldrig in sig för amerikansk hjälp mot terrorism. Med tanke på tidigare nederlag och motgångar får nu också palestinierna finna sig i att räknas in i den internationella terrorismens skara. Inför den sortens verbala trixande så kan den desillusionerade bara konstatera att historien upprepar sig.

Den som tror på rättvisa och solidaritet som också ska omfatta världens medel- och jordlösa, som också upprörs i sitt innersta över terrorn på Manhattan och Pentagon för att tusentals oskyldiga offer väcker både hat och förakt. Den här sortens terror befriar inte en enda av jordens miljoner förtryckta. Man kan lyckönska den väpnade kampanjen , men den kommer inte att stoppa den internationella terrorismen. För den hämtar sin näring ur orättvisor, förtryck och utsugning där USA funnits med som ekonomisk biståndshjälpare till både vapen och bulldozers, som idag fungerar som schaktmaskiner. Vem bistod gerillan och regimen i Afganistan när Ryssland låg i krig med Afganistan? Sådana frågor behöver egentligen inte besvaras mer än att ett av världens största demokrati har bidragit till att diktatorer kommit till makten och där oskyldiga civila blivit offer för omständigheterna. USA-hatet har också sina historiska förklaringar och bakgrunder det får vi inte glömma.

Först den dagen när hela världen, tredje världen inkluderat förklarar krig mot den globala fattigdomen så tas det första steget mot en värld utan terrorism. Att nu förinta bin Laden och tjetjenska rebeller kan i bästa fall ge en tidsfrist tills dess att någon annan träder in på arenen. Åter igen ger man sig på symptomen och inte orsaken, där allt grundar sig och har sin sådd. Där nu oskyldiga afghaner som lidit något oerhört på grund av ständig skräck för talibanregimen nu ytterligare får leva med ännu mera skräck.

Jag tycker så klart att terrordådet mot Washington och New York är oförsvarligt, förfärligt. Men terrorn i sin omfattning är oerhört mycket större på andra platser där media inte har samma bevakning där fler oskyldiga fått sätta livet till. Man får inte glömma bort den morgon när det blir lugnt i Washington, så viner kulorna runt oskyldiga i Afganistan, Israel, Afrika och många andra länder. Vi får inte heller glömma bort att sörja med dessa oskyldiga. Som Kofi Annan sa efter dådet i USA: "Terrorn måste bekämpas resolut var den än visar sig."

Jag kan också förstå Jan Guillous reaktion inför det inträffade för det står inte i proportion till det som tidigare har hänt i världen där tusentals oskyldiga fått sätta livet till och än idag sätter livet till för terrorismen, men det pågår just i del av världen där människor inte är jämställda med den vite människan. Så till viss del om man ska sätta handen på hjärtat; visst, finns det fog för att det är en sort av hyckleri.


Therese/som under dagens tysta minuter sörjde alla terrorismens offer världen över.