w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-11-02

En operativ grupp tillsätts för att samordna åtgärder mot varsel

Näringsminister Björn Rosengren har gett Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, i uppdrag att snabbt tillsätta en operativ grupp för att möta varsel på orter som drabbas hårt, t.ex. Katrineholm och Vingåker. AMS får nu i uppgift att snabbt och effektivt se till att det finns tillräckligt med personal- och programresurser på arbetsförmedlingarna på de orter som är berörts av stora varsel.

Björn Rosengren kommer i morgon, torsdag, att utse Thage G Peterson till kontaktperson för att överlägga med Scania. Den operativa gruppen ska samordna den kunskap och erfarenhet som finns i regionerna och kommunerna och se till att de arbetsmarknadspolitiska insatserna samverkar med andra insatser. En viktig uppgift för gruppen blir att se till att resurser och nya idéer tas tillvara och genomförs.

- Det är mycket viktigt att de olika insatser som görs, aktivt samverkar för att skapa nya jobb i kommunerna som drabbats av stora varsel, säger Björn Rosengren. Alla möjligheter som finns att utveckla det lokala näringslivet och nyföretagandet måste tas tillvara.- Samtidigt måste de personer som varslats snabbt kunna erbjudas kompetenshöjande åtgärder. Här bör AMS och Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK) samarbeta i syfte att få arbetsmarknadspolitiska insatser att samverka med företagsutveckling och nyföretagande.

Omställningsgruppen inom Näringsdepartementet, under ledning av Lars Jeding, kommer att hjälpa västra Sörmanland (Katrineholm, Flen och Vingåker) med en omvärldsanalys för att attrahera och utveckla nya verksamheter Näringsdepartementet har redan inlett diskussioner med Väg- och Banverken för att gå igenom aktuella väg- och järnvägsprojekt.

Källa: Näringsdepartementet