w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-12-09

VD för JAK-banken bryter mot lagen och lämnar privat lån till den utpekade Somaliern

Som en protest mot den rättsvidriga förordningen (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om [...] förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan [...] har jag erbjudit svensk-somaliern Abdirisak Aden att låna pengar av mig privat så att han skall kunna betala sina räkningar och fortsätta med sina studier. Både han och hans fru lever på studiebidrag men pga lagen har hans studiebidrag stoppats och hans familj har av naturliga skäl svårt att betala sina räkningar.

Abdirisak Aden är medlem i den medlemsbank som jag är vd för (JAK Medlemsbank, en kooperativ förening) och han gett mig tillstånd att tala öppet om hans relation till föreningen. JAK Medlemsbank har 22 000 medlemmar, de allra flesta svenskar, som sparar utan ränta för att kunna låna utan ränta. Som vd för banken har jag varit tvungen att spärra Abdirisaks tillgångar i den bank som är hans och de övriga medlemmarnas. Han sparar 600 kronor i månaden och hade totalt 10 000 kronor. Det är inga belopp som man hjälper bin Laden med. Dessa pengar var avsedda för hans barn.

Det som upprör mig är att man med en antydan om stöd till talibanerna pekar ut ett antal individer och stiftar en särskild lag för dem där man undanröjer sådana grundläggande principer som allas likhet inför lagen, rätten till rättslig prövning, att man skall betraktas som oskyldig till dess man överbevisats om sin skuld samt förbudet mot godtycklig tillämpning av lag.

EU säger att "För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom gemenskapen bör man offentliggöra namn och andra relevanta uppgifter om de personer, enheter och organ vilkas tillgångar bör spärras i enlighet med beslut av FN:s myndigheter". Man framför dock ingen specifik anklagelse mot Abdirisak. EU:s råd har baserat sin förordning på det beslut som FN:s kommitté för sanktioner mot talibanerna fattade med automatik. Att beslutet fattades med automatik är tydligen inte ovanligt. USA hade lämnat in en lista över personer vars tillgångar man ville spärra och eftersom kommittén inte samlades inom 48 timmar för att fatta ett beslut så blev det automatisk ett beslut.

Jag betraktar Abdirisak som oskyldig till dess han har blivit överbevisad om sin skuld och jag är upprörd över den flathet som FN och EU har uppvisat inför den amerikanska regeringens nonchalerande av vanliga människors rättigheter. Jag är bedrövad över att vår egen regering inte har protesterat och hindrat förordningen och jag är ledsen över att så få från det civila samhället har reagerat. Vad jag vet är det än så länge bara Broderskapsrörelsen som agerat.

Jag anser att terrorismen skall bekämpas genom en samverkan mellan alla stater men jag vägrar att acceptera att denna kamp skulle kräva en fascistisk utveckling i våra demokratier. Det skall vara en internationell polisiär aktion, inte ett krig där man struntar i lagar och civila offer.

Vad jag förstår så är även ett privat lån till Abdirisak ett brott mot EU:s förordning eftersom han är förtecknad på den offentliga lista över personer vars tillgångar skall spärras. Ingenstans sägs att förordningen endast gäller banker. Alltså bör Finansinspektionen ingripa för att förhindra det brott jag planerar men det är jag beredd att utstå eftersom jag anser att det är min plikt som medborgare att att reagera mot detta brott mot demokratin och rättsordningen.

Om Abdirisak accepterar mitt erbjudande om lån måste riksdagen besluta om ett straff. I sin förordning skriver EU att "Överträdelser av bestämmelserna i denna förordning bör medföra påföljder, och medlemsstaterna bör i detta syfte besluta om lämpliga sådana. Det är vidare önskvärt att påföljder för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning kan åläggas från och med den dag då förordningen träder i kraft och att medlemsstaterna, då tillräcklig bevisning föreligger kan inleda förfaranden mot alla sådana personer, enheter eller organ under deras jurisdiktion som har överträtt dessa bestämmelser."

Jag kommer att meddela staten så fort jag har utbetalat lånet till Abdirisak så att den kan inleda ett förfarande mot mig.

Oscar Kjellberg
Engagerad demokrat som vid sidan av det privata också är vd för JAK
Medlemsbank