w w w . R a j a n i e m i . c o m

Förslag till arbetsbeskrivning för arbetslöshetsombudsmän i kommunerna.

En arbetslöshetsombudsmans främsta och största uppgift skulle vara att ta hand om de arbetslösa, att informera samt upplysa om deras rättigheter och skyldigheter.

Bland uppgifterna kan vi tänka oss:
 

Arbetslöshetsombudsmannen ska tillsättas av kommunerna. Om möjligt bör AO ha egen erfarenhet av arbetslöshet, men ska dock vara lämplig för denna uppgift. AO ska ha också ha god lyssningsförmåga, analytisk förmåga och vara pedagogisk. Viktigt är också att kunna samarbeta och ändå vara opartisk om situationen så kräver.
AO bör också ha viss juridisk kompetens, hålla sig ajour med arbetsmarknadens regler,
organisationskunskap. Ska kunna ha frihet i sitt arbete.

FINANSIERING AV LÖN: Stat, kommun och fackliga organisationer gemensamt bidrar för lön till AO. AO är ett arbete i samhällstjänst, men ska dock vara obunden till ngn myndighet.

Argumentering: Vinning av en AO kan man se från olika aspekter och synvinklar.
Ur människovärde och mänskliga rättigheternas aspekter. Ur konkurrensens och företagarens aspekter, där arbetsmarknadsåtgärder idag snedvrider konkurrensen och där seriösa företagare idag tvingas att säga upp personal till arbetslöshet för att kunna hänga med i priskonkurrensen. På sikt vinner man nya arbetstillfällen, samt att intäkterna för skatt ökar och kostnaden för samhället minskar i form av minskade bidrag m.m.