w w w . R a j a n i e m i . c o m

A-kasseutredningen "Kontrakt för arbete"
Den nya utredningen om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen har nu släppts.
  • Rapport
  • Pressmeddelande
  • LO, TCO -kommentarer
  •