w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-04-08

Konsekvenserna av nya LAS där Färgboden är först med tillämpningen

Färgboden i Hudiksvall är det första småföretaget som använder sig av den nya möjligheten till undantag från turordningsreglerna för småföretag om "sist in, först ut" vid uppsägningar.

- Arbetsgivaren hade aldrig fått igenom det här om de gamla reglerna hade gällt, säger Mikael Svensson ifrån Handelsanställdas förbund.

Färgboden har två anställda och när företaget nu har drabbats av arbetsbrist vill arbetsgivaren Kjell Mehler behålla den sist anställde, vilket innebär att den förste anställde får gå från sitt arbete trots att det inte skiljer något på kvalifikationerna mellan de båda anställda. Den som i stället får gå från sitt jobb har varit anställd sedan 1992.

- Det finns ingen kvalifikationsskillnad mellan de två anställda såvitt vi kan se, tillstyrker Mikael Svensson som är insatt på fallet.

Att företaget ändå vill gå ifrån principen om sist in först ut, beror på att den senast anställde har lönebidrag från arbetsförmedlingen och därmed är billigare för arbetsgivaren, enligt Handels.

Arbetsgivaren säger att den här personen har särskild betydelse men han har bara varit säsongsanställd sedan 1997. Tidigare har den personen som blivit sist anställd alltså kunnat undvaras i lågsäsong. Men som nya Lagen om anställningsskydd är skriven kan alltså Handels inget göra. - Arbetsgivaren har veto i den nya lagstiftningen, enligt ombudsman Mikael Svensson.

Handels kommer nu att driva frågan vidare till central förhandling, dels för att försöka påverka arbetsgivaren ytterligare och för att uppmärksamma beslutsfattare i riksdag och regering på följderna av de nya LAS-reglerna.

- Förutom den personliga tragedin för den som blir godtyckligt uppsagd från sitt fasta jobb finns det en rättvisefråga till. Det är om Färgboden ska tillåtas snedvrida konkurrensen med hjälp av bidrag och undantag i LAS, säger Mikael

Ändringen i lagen om anställningsskydd började gälla vid årsskiftet och innebär att företag med högst tio anställda får undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Ändringen drevs igenom mot regeringens vilja av de borgerliga partierna och miljöpartiet. De borgerliga menade på att småföretagare med den nya lagen skulle få undantaga personal med högre kompetens som en anställd hade och inte kunde avvaras för företaget. Redan innan förslaget gick igenom i riksdagen befarades att godtycke skulle komma att gälla vilket är det precis som hänt i ovanstående fall. Fler fall är att vänta och då i jakten på billigare arbetskraft för arbetsgivaren! Tyvärr blev det som förutspått och utan att några större protester genomfördes.

Therese Rajaniemi

Läs mer i artikeln: Fick gå oförmärkt förbi