LO-Tidningen Nr 28 24 september 1999

Anställningsstöd kan ge jobb åt hundratusentals

Snart kan hundratusentals svenskar anställas med 75 procent av lönen betald av staten - de första sex månaderna.

Ett nytt anställningsstöd som omfattar alla som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i tre år införs första oktober. I februari i år var det 100 000 personer. Från årsskiftet sänks inskrivningskravet till 24 månader. Det finns inget tak för hur många som kan anställas.

Arbetsförmedlingarna välkomnar det nya stödet som regleras via arbetsgivarnas skattekonto. Därmed belastas inte den ansträngda arbetsmarknadsbudgeten. Arbetsgivarna verkar, trots de gynnsamma villkoren, måttligt intresserade av att anställa med de nya stödpengarna.

Kunskap och erfarenhet viktigast
Statliga lönesubventioner är välkomna om den som anställs är rätt person på rätt plats. Kunskap och erfarenhet är viktigare än låga lönekostnader, säger några företag som LO-Tidningen talat med.
- Vi behöver inte folk nu. Den högkonjunktur som media förespeglat har inte slagit igenom ännu, förklarar Tomas Lindell, personalansvarig på byggföretaget Peab.
- Kom igen efter årsskiftet. Då har proppen förhoppningsvis gått ur byggmarknaden. Men även då är det yrkesskickligt folk vi behöver.
Tomas Lindell känner till det nya stödet väl. Andra har hört talas om det ryktesvägen. Den kampanj som Ams går ut med denna vecka är den första information de flesta får och därför har företagen inte förberett sig särskilt intensivt.
På Scania i Södertälje och inom varuhuskedjan Åhléns säger sig de personalansvariga vara mer intresserade av de nyanställdas kunskaper och erfarenheter än av lönekostnaderna.
- Om rätt person passar ihop med det ekonomiska stödet så är det förstås intressant, säger Åhléns personalchef Gunnar Hageros.
Varuhusen behöver nyanställa efter ett antal år med nedskärningar. Men att ta in
“fel person” bara för att det är billigt lockar inte.

”Satsa på utbildning istället”
På Scania behövs kvalificerad personal.
- Kostnaderna är inte vårt problem. Vi har svårt att få tag på folk som är tillräckligt kompetenta. Kraven är höga i dag. Sedan ett par år tillbaka anställer vi inte bara för ett arbetsmoment, säger Werner Carlsson på personalstaben.
Han tycker att den här typen av arbetsmarknadsstöd skjuter över målet. Satsa pengarna på kvalificerade utbildningar istället är hans råd. Utbilda till riktiga jobb.
- Jag skulle vilja att arbetsförmedling och företag arbetade mer integrerat. Det skulle ge fler jobb, säger Werner Carlsson.
Lars Sjöström är länsarbetsdirektör i Stockholm. Han tror att det nya stödet kan bli en draghjälp för arbetsförmedlarna. De har en åtgärd att ta till när arbetsmarknadsmedlen är hårt åtgångna.
- Bara inte förhoppningarna blir för stora. Det brukar vara trögt i starten.
Att åtgärden har få begränsningar hoppas näringsdepartementet ska öka attraktionskraften. Hur mycket statskassan kan förlora i uteblivna skatteintäkter återstår att se säger ansvariga tjänstemän.
 

Karin Lindgren Strömbäck


Texten är hämtad från LO-Tidningen
http://www.lo.se/lotidningen/

Läs faktabladet

Kommentar:
Detta borde väl en gång för alla sätta stopp för allt gnäll om arbetsrätten och att det måste bli lättare att anställa folk (och än viktigare, att lättare kunna avskeda folk).