w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-02

Sveriges andra matambassadör utsedd


Jordbruksminister Margareta Winberg utsåg lördagen den 2 december Christer Lingström till svensk matambassadör.

- Christer Lingström är en välkänd profil inom krogbranschen och har genom sitt arbete vid Edsbacka Krog, som grundare till Svenska gastronomiska institutet och via olika inslag i media, arbetat för en god svensk matkultur och bra råvaror och därigenom visat att han är en värdig matambassadör, säger jordbruksminister Margareta Winberg.- I våras fick dessutom Edsbacka Krog, som enda restaurant i Sverige, två stjärnor i den välkända Guide Rouge.

Genom olika åtgärder, bl a att utse två matambassadörer för detta år vill regeringen lyfta fram matfrågorna. Avsikten är att stärka konsumentperspektivet, främja konsumenternas intressen samt öka deras inflytande på livsmedelsområdet.

Att bli utnämnd till Sveriges Matambassadör ska vara ett hedersuppdrag. Tanken är att Matambassadörerna på olika sätt ska kunna bidra i arbetet med att öka konsumenternas kunskaper om livsmedel. Matambassadörerna bör utgöra goda förebilder i arbetet för att förbättra konsumenternas matvanor och ha förmågan att inspirera konsumenter att utvecklas till medvetna konsumenter. Yrkestillhörighet är av underordnad betydelse, det kan vara en kock eller ”mattant” likaväl som en medveten konsument med ett starkt engagemang i matfrågor.

Se även vår tidigare artikel: vår första matambassadör utsedd....