Stopp för sex timmars arbetsdag

HELSINGBORG.
Det uppmärksammade och framgångsrika försöket med sex timmars arbetsdag inom det kommunala vårdbolaget Fredriksdal i Helsingborg avbryts.

Sextimmarsdagen har enligt en utvärdering förra året medfört lägre korttidsfrånvaro, färre arbetsskador, ökad trivsel och ökade skatteintäkter för kommunen. Kostnaderna för försöket har dessutom minskat för varje år, skriver Helsingborgs Dagblad. Men nu är det slut. Personalen på andra vårdinrättningar i kommunen har klagat på att de inte fått vara med i försöket. Och när nu regeringen sagt nej till statsbidrag till ett fullskaleförsök där alla anställda inom vården skulle få jobba sex timmar, väljer Helsingborgs kommun och fackförbundet Kommunal att stoppa även den försöksverksamhet som varit igång tre år.
- Det är helt uteslutet att fortsätta bara på Fredriksdal. Det är beklagligt, men vad skulle alla våra andra medlemmar säga i så fall, säger ombudsman Bengt Gullstrand till tidningen.
TT


Varför viftas tanken om sextimmars arbetsdag bort när allt pekar på att det är en god idé?
Se tidigare artikel 6 tim.arb.dag

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi