1998-04-22
Finansdepartementet
Finansministern

Svar på Therese Rajaniemis Öppna brev i Arbetarbladet 98-04-15
Du skriver till mig att staten skall lägga undan och spara till framtida behov i stället för att dela ut pengarna som valfläsk. Jag håller med Dig om detta. Därför börjar vi i år att betala av på statsskulden, och vi skall fortsätta med det i flera år.

Vidare oroas Du av att skattesänkningar kan äventyra servicen inom den offentliga sektorn. Det får inte ske. Generella skattesänkningar är inte aktuella innan en tillfredställande kvalitet har säkerställts inom skolan, vården och omsorgen.

Regeringen satsar i vårbudgeten på välfärdens kärna: skola, vård och omsorg. Detta är god socialdemokratisk politik, som jag är stolt över. Jag hoppas att Du också ser anledning att vara stolt över vår politik.

Erik Åsbrink