w w w . R a j a n i e m i . c o m

EMU

Vi är för ett Europasamarbete mellan självständiga stater - men säger definitivt NEJ till federalism. Vi arbetade för ett nej till svenskt EU-medlemskap vid folkomröstningen i november 1994. Nu verkar vi för att EU skall utvecklas till att bli ett samarbete mellan självständiga stater, och försöker motverka byggandet av en federal EU-stat, d v s överstatlighet där allt bestämmande utgår ifrån Bryssel och inte från det svenska folket. Vi säger också NEJ till EMU därför att vi anser att Sveriges medborgare och deras folkvalda ska ha inflytande över den svenska välfärdsmodellen. EMU är inte demokratiskt och kan inte heller sägas vara bra för demokratin därför att den europeiska centralbanken står utanför politiskt demokratiskt inflytande. EMU kan vara ett steg på vägen mot Europas förenta stater.

ABF:s och socialdemokratiska partiets officiella studiebok om EMU är klart vinklad för att tvinga fram ett Ja till EMU. Den är skriven av Tommy Svensson, en känd EMU-förespråkare, som tidigare arbetat i EU-parlamentet.
Läs Stefan Carléns granskning av boken

Fler artiklar: The Pen & The Sword

 

Bilder, använd dem om ni vill

Större biild