w w w . R a j a n i e m i . c o m

FrameGen v1.02
Frameset Generator ©
Mats och Therese Rajaniemi 2002
Skapa Frameset/Ramverk
Här kan du skapa ett Frameset/Ramverk. Funktionen är anpassad för att fungera tillsammans med sidor som du kan skapa med verktygen du når längst ner på sidan.
Mer hjälp och instruktioner finns i kodrutan och längre ner på sidan.

Titel.   Typ av sida.
  1 2 3 4

Ingående filer för:
Överliggare
Meny Main/dokument

Ange mått för marginaler
Överliggare
Meny Main/dokument
Bredd Höjd
Nedsänkt
No Resize
Scrollbars
Bredd Höjd
Nedsänkt
No Resize
Scrollbars
Bredd Höjd
Nedsänkt
No Resize
Scrollbars

Rader Kolumner Rambredd Ram
Kodruta

 

Hur hemsidan blir. Blå är överliggare, gul är meny och vit är där dokumenten visas.
Obs färgerna är bara för att enklare visa hur det blir. Själva sidorna med färger osv. kan du skapa med funktionerna längst ner.
Typ 1
 
   
Typ 2
 
   
Typ 3
   
Typ 4
   

Skapa ett Frameset/Ramverk här först. Kopiera koden och klistra in den i ett tomt dokument t.ex. i Notepad/Anteckningar. Spara dokumentet som index.html. Skapa sedan en menysida, en sida som överliggare om du vill ha en sådan och en välkomst sida med länkarna här under. Du måste komme ihåg att spara dem med namnen du väljer att ha i textrutorna för Topp, Meny och Main.

Du kan skapa riktiga och bättre sidor med t.ex. Netscape Composer eller Frontpage Express sedan. Det här är mer tänkt som en demonstration och en liten hjälp att skapa ramar, för Frontpage och Composer klarar inte det i dagsläget.

Mats Rajaniemi 2002-04-08

Om du vill skapa exempelfiler att använda till hemsidan, välj här:
[Meny generator] [Sid generator] [Kort beskrivning]