w w w . R a j a n i e m i . c o m

MenuGen v1.0
Frameset Generator ©
Mats och Therese Rajaniemi 2002
Skapa meny
Här kan du skapa en väldigt enkel menysida. Funktionen är anpassad för att fungera tillsammans med Framesetet/ramverket du kan skapa med FrameGen verktyget.
Target (målram) var länken ska öppnas:
En länk+filnamn per rad. Ny rad med <Enter> tangenten. Se exemplen.
Länktext: Länkar till fil:

Färger:
Bakgrund
Text Länk Aktiv länk Besökt länk

Här kan du styra färgerna på sidan. Kom ihåg om du ändrar att du måste ha staketet # före färgvärdet. Om du vill se exempel på färger så klicka på knappen.

Alla färger representeras hexadecimalt och ska läsas FF FF FF som är vit färg. Det första paret är Rött, det andra Grönt och det sista Blått. Värdena kan vara från 00 som är ingen färg till FF som är full färg. Tänk dig att det är tre reglar som du kan skjuta upp och ner och blanda färgerna.


Kodruta

[Frameset generator] [Sid generator] [Kort beskrivning]