w w w . R a j a n i e m i . c o m

PageGen v1.0
Frameset Generator ©
Mats och Therese Rajaniemi 2002

Skapa sida
Här kan du skapa en vanlig html sida. Du kan välja typsnitt,storlek färger osv. Du kan också lägga in fetstil, kursivstil, radbrytning och linje. Det blir ganska "kantigt" men du får en uppfattning om hur det fungerar. Om du skapar en sida så kan du gå in och editera den sedan med t.ex. frontpage express, Netscape Composer eller något annat gratisverktyg.
Funktionen är anpassad för att fungera tillsammans med Framesetet/ramverket du kan skapa med FrameGen verktyget.


Typsnitt och storlek

Default Verdana Arial

Sidans titel

Färger:
Bakgrund
Text Länk Aktiv länk Besökt länk

Här kan du styra färgerna på sidan. Kom ihåg om du ändrar att du måste ha staketet # före färgvärdet. Om du vill se exempel på färger så klicka på knappen.

Alla färger representeras hexadecimalt och ska läsas FF FF FF som är vit färg. Det första paret är Rött, det andra Grönt och det sista Blått. Värdena kan vara från 00 som är ingen färg till FF som är full färg. Tänk dig att det är tre reglar som du kan skjuta upp och ner och blanda färgerna.


För knappar med xxx start och xxx slut gäller att du sätter in xxx start före och xxx slut efter den text där du vill ha egenskapen.


Kodruta

[Frameset generator] [Meny generator] [Kort beskrivning]