Skrämmande framtid om SAF får som de vill?

Vad vill då SAF ? Vad planerar man medvetet mot och vilka mål har man?

Läser man Nicklassonutredningen så är det ganska klart vilka som är SAF:s mål och vad man medvetet strävar efter? Ja, vad står då i Nicklassonutredningen. Många kommer säkert att säga att det är en gammal utredning gjord i början på 90-talet, men den dock högaktuell än  idag. Om man ser vilka budskap SAF, som organisation går ut med via media och andra informationskanaler. Budskap som man försöker trumma in i människors medvetande, där man använder arbetslösheten som vapen för att få mera makt. Budskapet som trummas in är att det ska skapa fler jobb, frihet m.m. Tyvärr är det många som går på detta och inte kritiskt granskar budskapen med enkla frågeställningar som Varför, När, Vem, Hur, Vilka? m.m.

Här kommer delar av Nicklassonutredningen, sedan får Du som läsare själv avgöra om det faktiskt inte är lika högaktuellt idag. Lyssna bara på Nyheterna där direktörerna från SAF talar, vad talar man om? Jo, just det försämrad arbetsrätt, lägre löner, högre löner till sig själv, EMU osv. Men till vilkens fördel? Wallenberg eller oss vanliga löntagare, pensionärer, ungdomar, arbetslösa m.m. SÅ DET NI KOMMER ATT LÄSA ÄR BÅDE SKRÄMMANDE OCH SKRÄMMANDE ÖVERENS MED DET SOM HÄNDER IDAG!!!!!!!!!!!!!!!

Allt med detta tecken * är egna kommentarer allt annat är från SAF:s planerade strategi och Nicklassonutredningen.
OBS! När det bara står 'regeringen' så menas den dåvarande borgerliga regeringen!!

Kapitel 1: "Planerade och genomförda försämringar"
Kapitel 2: "Rätten till stridsåtgärder"
Kapitel 3: "Förslag riktade mot fackföreningsrörelsen"
Kapitel 4: "Förslag riktade mot den anställde"
Kapitel 5: "Avslutning och sammanfattning"

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi